Algemeen

Financiële bijdrage

De diensten in Het Kristal kosten geld. Zoals u weet, zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inkomsten en uitgaven. Naast de wekelijks collecte bij de uitgang ontvangen wij giften van belangstellenden. Indien u een gift wilt overmaken, kan dat naar ons rekeningnummer NL 81 FVLB 0225 427 141 t.n.v. PGA confessioneel evangelisch. Verder is het mogelijk om collectebonnen aan te schaffen bij het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Dit kan door een bedrag over te maken op NL 37 INGB 0007 460 109 t.n.v. PGA. De collectebonnen hebben een waarde van € 0,50, €1,- of € 2,-. Als u een bedrag overmaakt, vermeld dan ook uw adres en postcode. De collectebonnen worden toegezonden en u ontvangt tegelijkertijd een betalingsbewijs zodat de bonnen beschouwd kunnen worden als fiscaal aftrekbare gift voor een kerkelijke instelling.