Leren en ontmoeten

Praise-avond 9 november 2014

De voorbereidingen voor een eerste praisedienst op zondagavond 9 november 2014, om 19.00 uur, zijn in volle gang. Tijdens deze bijeenkomst willen we nadenken over het thema “Lofprijzing en aanbidding”. Wat is dat eigenlijk en waar komen deze woorden vandaan? Komen we deze termen ook tegen in de bijbel en zo ja, in welk kader dan? Peter van Essen verzorgt de inleiding en zal als zangleider optreden. De muzikanten en zangers zijn intussen druk bezig met alle voorbereidingen. We zijn ontzettend blij met zoveel enthousiaste en betrokken mensen. Het programma bestaat uit verschillende liederen die bekend zijn bij jong en oud. Vandaar de oproep: kom allemaal, zing mee, luister, prijs en aanbid onze God. Hij is het waard. Voorafgaand en na afloop van deze avond is er koffie en/of fris.