Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst

De avond over “gebed en verhoring” op 23 november was mooi, kwetsbaar en getuigend. Mooi, omdat we met verschillende mensen, zowel jongeren als ouderen, hebben nagedacht over de plaats die gebed in ons leven in neemt. En hoe wij de aanwezigheid van God ervaren in ons leven. Kwetsbaar, omdat we in groepjes hebben verteld wat gebed met ons doet en hoe moeilijk het is om met onvervulde gebeden om te gaan. Getuigend, omdat we luisterden naar Dan Izzett uit Zimbabwe die vertelde hoeveel hij gebeden heeft om genezing van de gevolgen van lepra in zijn leven. En God gaf hem een ander inzicht. Hij getuigt nu over de weg die zijn Heer en Heiland voor hem heeft uitgedacht. Ds. Jeroen de Jong vertelde over het gebed (Als je bidt zal Hij je geven). Geneest God of gaat het uiteindelijk om de relatie die God met ons wil aangaan?