Algemeen

Terugblik avondbijeenkomst 7 december 

Tijdens deze goed bezochte avond heeft ds. Pieter Boomsma met ons gesproken over  “Geloof en generaties”. De manier waarop wij  geloven is anders dan vroeger. Onze kinderen geloven weer op een andere manier dan wij. In Deuteronomium 6: 1-7 wordt steeds gesproken over “moeten” en zelfs over “inscherpen”. Het is onze taak om geloof door te geven en uit te dragen.
We hebben met elkaar nagedacht over welke mensen ons het geloof hebben voorgeleefd/wie onze voorbeelden waren/zijn. Dat varieert van grootouders, ouders, een enkele predikant, een gelovige buurvrouw, een conciërge op school. En wat is onze houding? Hoe leven wij aan anderen het geloof voor. Zijn wij een zegen voor onze omgeving? Daar worden we wel toe opgeroepen. Het was goed om met elkaar te leren om over geloof te spreken. Niet in abstracte termen, maar wat het voor ons betekent en voor Wie we leven. Tot zegen van anderen.