Algemeen

Geen Kerstviering op 25 december

Afgelopen zondag hebben verschillende bezoekers aangegeven graag een Kerstviering van De Fontein bij te willen wonen. Daarop hebben we in de kring van de kerkenraadscommissie overlegd. We merken dat we als belangstellenden steeds meer naar elkaar toegroeien en er een geloofsgemeenschap begint te ontstaan. Vandaar het verlangen om met elkaar niet alleen de Adventstijd maar ook het Kerstfeest te vieren. Wij herkennen dat zelf ook.  Echter, bij de start van de geloofsgemeenschap (rond de zomer), hebben we er bewust voor gekozen om tijdens de Kerstdagen geen diensten te organiseren. Daarvoor hadden we de volgende argumenten: het is lastig om op korte termijn een voorganger te vinden, een deel van de belangstellenden is nog nauw verbonden aan de eigen (wijk)gemeente en wil daar het Kerstfeest vieren. Daarnaast hebben we afgesproken maximaal 4 diensten te houden per maand. Vandaar dat we besloten hebben om geen dienst op 1e Kerstdag te houden. We hopen elkaar op 28 december wel weer te ontmoeten.