Algemeen

Het jaar 2014

We kijken terug op het afgelopen jaar. Veel bijzondere momenten zijn gepasseerd. Heel mooie gebeurtenissen zoals bv. de geboorte van (klein)kinderen, gesloten huwelijken, goede gezondheid, echte ontmoetingen met God en met elkaar. De start van geloofsgemeenschap De Fontein hoort ook in dit rijtje thuis. Hoewel de aanleiding niet direct positief is (kerkverlating binnen de PKN), kan de uitwerking dat wel zijn. Misschien vermindert de uitstroom wel en lukt het om met nieuw elan nieuwe mensen te trekken. Mensen die God ontmoeten, veranderen. En zij willen anderen dichtbij Hem brengen. Het zou mooi zijn om daaraan mee te werken.

2014 Was ook een jaar met verdrietige momenten. Wie herinnert zich niet de ramp met vlucht MH-17? Misschien bent u, of één van uw directe familieden/vrienden, ziek geworden. Dan hebt u aan den lijve ondervonden hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Het kan ook zijn dat u geconfronteerd bent met de gevolgen van een scheiding, dat uw (klein)kinderen niet meer naar de kerk gaan of dat u werkloos bent geworden. We hopen dat u zich echt thuis voelt bij geloofsgemeenschap De Fontein. Dat u ervaart dat “geloven” centraal staat, naast “gemeenschap”. We geven om elkaar en zorgen voor elkaar. Hoe verschillend we ook zijn. Laat dat een voornemen zijn voor het Nieuwe Jaar 2015. We leven niet voor onszelf, maar voor De Ander (Jezus Christus) en daarom ook voor de ander (de mensen om ons heen).