Algemeen

Terugblik ochtenddienst 11 januari 

Ds. Ruilof van Putten heeft met ons Matteüs 21: 10-17 (de tempelreiniging) behandeld. De tempel als huis van gebed en niet als plaats waar mensen bezig zijn voor zichzelf. Het huis van gebed was verworden tot een plaats waar de “kerkleiders” (Sadduceërs) financieel misbruik maakten van de eredienst. De kinderen in de tempel wisten wie Hij was: de Zoon van David. Zonder dat zij er iets voor terug vroegen, wilden zij Hem eren. Uit de mond van kinderen en zuigelingen … Welk voorbeeld volgen wij?