Algemeen

Financiën

Tijdens de informatie-avond van 2 februari wordt een concreet overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven. Nu alvast een voorschot:

De collecte-opbrengst voor De Fontein in de maand december was € 645,67. In de maand december is € 3.045,- aan giften ontvangen. We hebben dus nog wel wat giften nodig om de kosten te dekken, maar we rekenen op uw medewerking. Indien u een gift wilt overmaken, kan dat naar ons rekeningnummer NL81FVLB0225427141 t.n.v. PGA confessioneel evangelisch.