Algemeen

Hulp gevraagd 

De muziekgroep is op zoek naar uitbreiding. Als u goed kunt zingen of een instrument bespeelt, wilt u zich dan melden? Met nieuwe zangers en musici zijn we in staat om nog meer gaven en talenten tot ontwikkeling te laten komen. Iets voor u/jou?

Verder wordt iedere zondag een presentatie getoond op de beamer. Dat is een behoorlijke klus. Er zijn vast mensen die hieraan een bijdrage zouden willen en kunnen leveren. Als u belangstelling heeft, kunt u een mail sturen naar kerngroep@outlook.com.