Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 25 januari 

Naar aanleiding van de roeping van Samuel (uit 1 Samuel 3) heeft ds. Sjoerd Muller ons voorgehouden dat het belangrijk is om te luisteren naar de stem van God. Dat vinden we lastig, omdat we gewend zijn om dingen te doen, aan te pakken, te organiseren. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. En dat vraagt hij ook niet van de kerk of van onze geloofsgemeenschap. We horen te luisteren als God tot ons spreekt, ook als de boodschap ons helemaal niet goed uitkomt. Wij zijn gericht op groei, willen veel mensen bereiken met het Evangelie. Maar in het Koninkrijk van God gaat het juist om lijden, aan je geloof, aan de kerk. Durven wij dat? De kerk is er om eerbiedig Gods lof te blijven zingen, koppig het Evangelie te blijven verkondigen, waar en wanneer dan ook.  Al met al genoeg huiswerk. Voor de kerkenraadscommissie, de belangstellenden, iedereen die betrokken is bij de kerk.