Algemeen

Bloemengroet

U heeft ze vast wel zien staan; iedere zondag staan er mooie bloemen in de gemeentezaal. Die staan er niet voor niets. Bloemen getuigen van Gods heerlijkheid, maar ze kunnen ook troost geven aan mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Margriet Both zorgt ervoor dat de bloemen iedere zondag worden wegegeven ter bemoediging aan één van de bezoekers van de geloofsgemeenschap. Als u iemand weet die die deze bloemen goed kan gebruiken, stuur dan een mailtje naar margrietboth@solcon.nl (graag met vermelding van naam, adres en reden).