Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 15 februari 

Ds. Kees Lavooij uit Vaassen heeft vanuit het bijbelboek Esther gesproken over Poerim. Tijdens dit feest wordt de bevrijding van de Joden in de tijd van koningin Esther herdacht. Het is een feest waarbij uitgebreid gegeten en gedronken wordt. Jaarlijks wordt uit de boekrol Esther gelezen en zodra de naam van Haman wordt genoemd, maken de kinderen afkeurend lawaai. Haman was de premier in de tijd van Esther. Hij was een nakomeling van Agas, de koning van de Amelekieten. In heel de bijbel wordt dit geslacht gezien als de tegenstander van het Joodse volk. Toch gaat God door en beschermt Hij zijn volk. Dat geloven we ook nu nog, hoewel het antisemitisme steeds grotere vormen begint aan te nemen. Hier ligt een taak voor ons als christelijke geloofsgemeenschap om waakzaam te zijn.  Aan het eind van de avond hebben we zelfgebakken (!) Hamansoren gegeten. De bedoeling? Geef Haman geen oor, luister niet naar zijn boodschap.