Algemeen

Voorbedeteam

Wat is gebed belangrijk. Vaak leven we ons gewone leventje en zijn we druk met van alles. Totdat er iets gebeurt, zomaar opeens, confronterend dichtbij als we bericht krijgen dat we ernstig ziek zijn. Of iets dat ons raakt zoals de moord op Koptische christenen in Libië. Als geloofsgemeenschap willen we er zijn voor elkaar, voor de belangstellenden en hun directe familieleden en kennissen. Voor de leden van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn, voor de bewoners van Apeldoorn, voor de gelovigen over de hele wereld. Wilt u aan hen denken in uw persoonlijk gebed, in de gebeden tijdens de diensten? Vanaf komende zondag starten we met voorbedeteams. Omdat het nodig is en omdat we alles verwachten van onze Heer en Zaligmaker. Bidt u mee?