Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 1 maart

Dr. H. (Bert) de Leede heeft ons erop gewezen dat het belangrijk is om met een open en ontvankelijke houding de bijbel te lezen. Dat was vroeger meer vanzelfsprekend dan nu. Bepaalde delen uit het Oude Testament vinden wij moeilijk, bv. als het gaat om het stenigen van mensen. Bovendien worden wij nu geconfronteerd met andere culturen die de bijbel niet meer zien als het Woord van God. Als we bijbelteksten lezen, spelen altijd filters een rol, bv. vanwege onze opvoeding. Zodra we een tekst lezen, hebben we daar beelden bij. Om de bijbel goed te verstaan en om de verschillende lagen die in een gedeelte liggen naar boven te halen, is het van belang om daarvoor de tijd te nemen en de filters naar de achtergrond te drukken. Lees eens een bijbelgedeelte met mensen uit een andere sociale klasse of uit een andere cultuur. Dan ontdek je meer dan je altijd gedacht hebt. Verder kunnen we ook een gedeelte lezen met behulp van verbeelding (een schilderij of een muziekstuk). Heel leerzaam!

Een praktische methode om gelovig bijbel te lezen is:

  • bedenk wat er in de tekst staat
  • dank God voor het woord
  • belijd op grond van dit woord
  • wat vraag ik God op grond van dit woord?

Laten we met deze methode eens aan de slag gaan gedurende de 40 dagen-tijd.