Algemeen

Terugblik Praise-avond 15 maart

Afgelopen zondag was een mooie avond over Aanbidding en Gerechtigheid. Beide termen horen bij elkaar, zoals ook blijkt uit Psalm 10: 12 -18. Daar vraagt David aan God om het lijden/het kwade uit te bannen. God ziet de pijn en het verdriet en Hij komt te hulp. In Rom. 12: 21 staat: Overwin het kwade door het goede. God zal recht doen door mensen heen. Stellen wij ons daarvoor open? Ook als het ons misschien tegenzit in ons persoonlijk leven. Willen wij een gebedsverhoring zijn ondanks onze eigen pijn of ondanks al ons geluk? Dat wordt wel van ons gevraagd. We hebben geluisterd naar het persoonlijk getuigenis van Carin van Essen. Zij vertelde over haar droom om de zending in te gaan, om te strijden tegen het onrecht in de wereld.
Het koor Eén en Anders heeft hierover gezongen, waarbij het lied “Wij kiezen voor eenheid” uitdrukking geeft aan het diepgewortelde en bijbelse verlangen naar eenheid binnen de verschillende geloofsgemeenschappen en kerken.