Algemeen

Terugblik ochtenddienst 22 maart

Ds. S. (Saskia) van Meggelen heeft met ons gesproken over de plaats van de hogepriester in de joodse offercultus. Daarna heeft zij de lijn doorgetrokken naar Jezus als Hogepriester (Hebreeën 5: 1-10). Normaal gesproken offerde de hogepriester ook voor zijn eigen zonden. Het unieke van Jezus is dat Hij het offer van Zijn leven niet voor zichzelf bracht, maar voor de zonden van de wereld. Voor onze zonden. Dat is toch reden om Hem daar eeuwig voor te danken. En als we dankbaarheid proberen te tonen door wat we doen en wat we zeggen, komt de Heilige Geest ons daarbij te hulp.
Vandaar dat we met elkaar en met gospelgroep Celebrate zongen: “Hoe groot zijt Gij”.