Algemeen

Terugblik avondbijeenkomst 29 maart

Hettie Boer heeft met ons gesproken over “Gods Vaderhart”. Rode draad was de eerste zin uit de geloofsbelijdenis: “Ik geloof in God de Vader”. De gelijkenis van de vader en de twee zonen (Lukas 15) zou je ook de gelijkenis van de wachtende Vader kunnen noemen. Jezus maakt iets duidelijk van het Koninkrijk. Het is als een spiegel: wat zie je in dit verhaal van God in je eigen leven en wat wil God jou zeggen? In het verhaal wordt volop bewogen: de Vader wachtte en stond op de uitkijk. Daarna rende Hij naar zijn zoon en omhelsde hem. De zoon bleef niet hangen in zelfverwijt, maar stond op en ging naar zijn Vader toe. Op het laatste, moeilijkste deel van de weg, komt de Vader naar hem toe. De oudste zoon is vol wrok, maar ook hij wordt door de Vader opgezocht. God mist ook hem. Mooi om zo’n Vader te hebben.