Algemeen

Terugblik ochtenddienst 19 april

Ds. J. (Jaap) Hansum uit Lunteren heeft het thema “Gebed en zalving voor zieken” behandeld aan de hand van Jakobus 1 en 5. Mooie bijbelgedeeltes waarin het leven van alle dag beschreven wordt:

  • als één van u het moeilijk heeft, laat hij bidden;
  • als hij vrolijk is, laat hij een loflied zingen;
  • als iemand ziek is, de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan.

In alle omstandigheden van het leven je richten op God. Ook bij ziekte. Het wonder is niet dat God onze wens vervult, maar dat wij leren Gods wil te doen. En de uitwerking van gebed en zalving voor een zieke is vaak breder dan direct herstel. Het kan ook gaan om heling van relaties en het heeft vaak een positieve uitwerking op gemeenteleden en op de degenen die met en voor de zieke hebben gebeden. Luister maar naar de praktijkvoorbeelden uit Lunteren. Iets om na te volgen?