Algemeen

Terugblik ochtenddienst 3 mei 

Zondag 3 mei heeft ds. H.W.J. (Bert) Faassen uit Apeldoorn een dienst gehouden aan de hand van Handelingen 16: 19-34 (Paulus en Silas in de gevangenis) met als thema “Gevangen de gevangenis”. Paulus en Silas hadden over Jezus verteld en ze hadden de daad bij het woord gevoegd; de Evangelieverkondiging ging gepaard met grote daden van God (genezingswonderen). Paulus had een slavin bevrijd van demonen (gloria = bevrijding) en daarom werden Paulus en Silas aangeklaagd en gevangen gezet. Omwille van het Evangelie.
Om middernacht zongen zij Gods glorie. Maar wat deden zij in de tussenliggende uren, direct nadat zij gevangen genomen waren? Huilden zij, schreeuwden zij, baden zij? Aan het Gloria gaat het Kyrie (= lijden) vooraf. Niet direct, maar langzaam komt het loflied los. Wij mogen elkaar niet opleggen om altijd blij te zijn. Nee, Jezus leert ons om met elkaar mee te lopen, te delen in het verdriet en de pijn van elkaar. Als Paulus en Silas zingen, luisteren de gevangenen naar hen. Het werd opgemerkt. Waarom? Omdat het lied uitkomst biedt, het doordringt in ons bestaan. God opent monden, deuren en harten. Nog steeds. God de Heer regeert.