Algemeen

Gemeente-avond 2 juni

Op deze avond is het besluit van de Algemene Kerkenraad van 21 mei j.l. besproken en toegelicht. Ook hebben we met elkaar nagedacht over onderwerpen die we van belang vinden om de komende periode op te pakken. Binnenkort hoort u daar meer over.