Algemeen

Terugblik ochtenddienst 14 juni 

Ds. S. (Sjoerd) Muller heeft met ons stil gestaan bij het thema: Helpt bidden echt? Gelooft u dat bidden helpt, maar tot op een zekere hoogte? Kan het dat onze wil op een gegeven moment aanbotst tegen Gods wil? Ligt alles in ons leven van tevoren vast? Bidden gaat aan de ene kant om mijn wil en aan de andere kant om de wil van God. Gods wil en mijn wil zijn met elkaar verstrengeld en daar kiest God voor. Dat is Zijn wil. God kan van gedachten veranderen (Hij laat zich verbidden). Hij kan zelfs berouw hebben/spijt hebben van wat Hij wil (Mozes treedt tussenbeide als God het volk wil vernietigen). Blijf altijd bidden en word niet moedeloos (het verhaal van de onrechtvaardige rechter). De grondregel in de Bijbel is niet: bid en wacht af of je iets krijgt. De grondregel is: Bid en je zult ontvangen. God maakt Zijn wil afhankelijk van onze gebeden. Gaan we dan op een andere wijze bidden?