Algemeen

Gebed voor zieken in De Fontein

Ook in onze missionaire gemeente worden we geconfronteerd met ziekte. Verschillende bezoekers zijn ziek en er zijn veel gezinnen die te maken hebben met verdriet. Vandaar dit mailbericht. Er is afgelopen zondag voorbede gedaan voor diverse mensen uit onze kring. Laten we daarmee doorgaan en elkaar opdragen voor Gods aangezicht.

Carin van Essen heeft gevraagd om voor haar te bidden. Zij is gisteren geopereerd en zal nog wel enige tijd nodig hebben om te herstellen. We willen met elkaar bidden voor een spoedig herstel. Ook zijn er verschillende gezinnen die te maken hebben met kinderen die zijn/worden opgenomen. Er zijn diverse ouderen die zelf ziek zijn, of hun partner en/of hun kinderen.

Vorige week hebben we gehoord dat de hoofdregel in Gods koninkrijk is dat als wij bidden, wij ook zullen ontvangen. Onze God laat zich verbidden. We mogen Hem alles vragen. Laten we dat ook doen in het vertrouwen dat Hij naar ons luistert. In Jacobus 5 staat: “Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden… Is iemand onder u ziek? Laat hij de ouderlingen bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven… En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heer zal hem weer oprichten… Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand”.

Vandaar deze oproep: bid voor elkaar en vertrouw op Gods genade.