Algemeen

Terugblik Praise-avond 5 juli

Onder leiding van aanbiddingsleider Gert Visscher hebben we met elkaar gezongen, uit de Bijbel gelezen en gebeden. Wat is het belangrijk om stil te worden voor God, zoals beschreven staat in Psalm 131: “Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid”.
En met Psalm 115 hebben we God groot gemaakt als de Schepper en de Koning van de wereld. Wij zegenen de HEER. Johannes op Patmos (Openbaringen 8:1-4) wierp een blik in de hemel en zag dat een grote hoeveelheid wierook samen met de gebeden van de heiligen op het gouden altaar voor de troon van God geofferd werd. We bidden niet voor niets en God hoort onze gebeden. In welke omstandigheden we ons ook bevinden.