Algemeen

Terugblik ochtenddienst 26 juli

Ds. H.W.J. (Bert) Faassen behandelde het thema: “Dansen voor God”, waarbij het bijbelgedeelte uit 2 Samuël 6 gelezen werd. Koning David danst voor de ark uit dankbaarheid voor de grootheid van God. Een prachtig thema dat ons oproept om oog te hebben voor al het goede uit Gods hand. Tegelijk kan dat botsen met de rauwe werkelijkheid waarin we leven. We denken in het bijzonder aan Carien en Adri van Geffen (en Nathan, Mireille en Mart) zo vlak na het overlijden van Joël. Is het dan mogelijk om te dansen voor God? Misschien op dit moment niet, maar we mogen weten dat God er altijd is en dat Hij ons oproept om te leven in afhankelijkheid van Hem, dankbaar voor al het goede dat we uit Zijn hand ontvangen. Laten we met en voor elkaar bidden en om elkaar heen staan. Zoals Christus ons geleerd heeft.