Algemeen

Collectebonnen en financiële bijdrage 

Binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) is het mogelijk om collectebonnen aan te schaffen. Dat is fiscaal aantrekkelijker dan het geven van contant geld. Het rekeningnummer om collectebonnen te bestellen is : NL37 INGB 0007 4601 09 t.n.v. Protestantse Gemeente Apeldoorn, inzake collectebonnen. De volgende bonnen zijn verkrijgbaar (voorkeur in de omschrijving vermelden):
kaart 20 x € 0,50 = € 10
kaart 20 x € 1,00 = € 20
kaart 20 x € 2,00 = € 40
collecte-cheques van € 10 en € 20

Van iedere wijkgemeente binnen de PGA wordt verwacht dat zij in staat is zichzelf financieel te bedruipen. Dat is momenteel voor een deel van de wijken erg lastig omdat er steeds minder mensen lid blijven van een kerk. Wij zijn een missionaire gemeente in opbouw. Dit houdt in dat we op weg zijn naar een echte gemeente met eigen leden en alle verplichtingen die daarbij horen. Op dit moment hebben we nog geen leden, maar wel een toenemend aantal belangstellenden. En daar zijn we ontzettend bij mee.

Om de diensten binnen De Fontein te kunnen voortzetten, hebben we naast de reguliere collecten ook giften nodig. Indien u ons financieel kunt en wilt steunen, kan dat door een gift te storten op rekeningnummer NL 81 FVLB 0225 4271 41 t.n.v. ‘PGA confessioneel evangelisch’.