Algemeen

Terugblik zondag 6 september

Met proponent M. (Matthijs) Geluk hebben we nagedacht over het thema: “Dorst? Zoek de Bron van levend water!” Het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de waterput staat beschreven in Johannes 4. Een bijzonder verhaal waarin Jezus grenzen doorbreekt: een etnische grens (Joden gaan niet om met Samaritanen/ bastaarden), de grens tussen man en vrouw en een religieuze grens (tussen rein en onrein, drinken uit dezelfde beker). Jezus voert een goed gesprek. Hij dringt door tot de ziel van deze vrouw en daardoor wordt zij bevrijd. En wij? Durven wij ons te uiten wat van binnen in ons leeft? Bij deze vrouw gebeurt dat wel. Daardoor wordt haar leven vrij; er ontstaat licht en ruimte. Zij geeft zich over aan Jezus.