Algemeen

Midden in de samenleving

Als Fontein-gemeente staan we middenin de samenleving. We horen de Algemene Beschouwingen in Den Haag en zien de vluchtelingen die tijdelijk hun toevlucht hebben gezocht in de America-hal in Apeldoorn. En dan dringt zich de vraag op: welke positie nemen wij in? Worden we bang voor de toestroom van zoveel vreemdelingen of reiken we hen de hand?
De afgelopen dagen hebben verschillende belangstellenden uit onze geloofsgemeenschap zich ingezet voor de opvang van vluchtelingen. Dat is goed en we ondersteunen hen van harte.
Daarnaast zien we dat particulieren, kerken en organisaties in Apeldoorn elkaar opzoeken en de krachten bundelen. Ook de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) doet mee, waaronder De Fontein. Zondag 20 september is het zo ver; een speciale welkomstdienst voor vluchtelingen. Mooi om dat mee te maken. Na de ochtenddienst in De Fontein kunt u koffie drinken. Daarna lunchen we gezamenlijk om vervolgens op te trekken naar de Grote Kerk.

Welkomstdienst Vluchtelingen 
De kerken in Apeldoorn organiseren op zondag 20 september 2015, 15.00 uur, een welkomstviering voor de vluchtelingen in de Americahal. Deze bijeenkomst heeft plaats in de Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn. Het is een twee-/drietalige (NL, ENG, AR) oecumenische kerkdienst. Op deze wijze willen de samenwerkende Rooms Katholieke, Protestantse en Evangelische kerken de inwoners van Apeldoorn de gelegenheid geven om de vluchtelingen welkom te heten. Aan deze viering zullen ook de Syrisch-orthodoxe monnik-priester Saliba Antonios en vader Youhanna Lahdo meewerken.

Achtergrond
Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van een gezamenlijke bijeenkomst op dinsdag 8 september j.l. waar 50 afgevaardigden van 40 kerken, gemeenten en stichtingen uit Apeldoorn aanwezig waren om na te denken over hun betrokkenheid bij de vluchtelingen in de Americahal. Tijdens de viering zullen de kerken de vluchtelingen hartelijk verwelkomen. Dat welkom heeft al op vele manieren plaatsgehad, de afgelopen dagen, maar ook de kerken doen daar graag aan mee. Ds. Bert Schüssler, predikant van de Grote Kerk over de bijeenkomst: “Je zult maar zo ontheemd zijn. Ver weg van huis en familie. Opgejaagd door oorlog. Onze boodschap: We zien het. We weten het. Weet je welkom”.

Hulp nodig
We willen graag zoveel mogelijk vluchtelingen de gelegenheid bieden aan de viering deel te nemen. Daarom hebben we uw en jouw hulp nodig.  Gemeenteleden kunnen zich aanmelden via www.defonteinapeldoorn.nl/welkomstviering. Degenen die vluchtelingen meenemen, hebben een gegarandeerde plaats in de kerk. Uiteraard is de viering voor iedereen toegankelijk. We zien uit naar uw komst.

Hartelijke groet,
Namens de werkgroep:
Ds. Bert Schüssler, predikant Grote Kerk
Ds. Corma Baas, Ronald Dashorst, Jan van de Haar, Peter van Essen, Herbert van Daalen