Algemeen

Terugblik avondbijeenkomst 13 september 

Ds. H. (Henk) Jansen heeft met ons gesproken over het thema: Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen”. Dit naar aanleiding van de gelijkenis van het zaad. Het zaad is in dit verhaal het Woord van God, maar uiteindelijk Jezus zelf. Kan het dat God ook vandaag direct tot ons spreekt, of gebeurt dat indirect of juist helemaal niet?
Als we nu de stem van God niet (meer) horen, hoe komt dat dan? Misschien zijn er wel belemmeringen:

  • het zaad ligt op de weg (verharding)
  • het zaad valt tussen de rotsen (oppervlakkig)
  • het zaad valt tussen de distels (meer gericht op het aardse)

Het is van belang dat de struikelblokken met Gods hulp worden weggehaald. Erken dat je belemmeringen voelt, spreek dat uit en vraag God om hulp. Dan weet je wat je te doen staat. Laat Hem zichtbaar worden in je leven!