Algemeen

Diaconaal project van ‘De Fontein’ op vrijdag 6 en zaterdag 7 november  

Na de oproep van afgelopen zondag zijn er heel wat  aanmeldingen binnengekomen! Maar we zijn er nog niet qua aantal vrijwilligers, daarom bij deze nogmaals de oproep aan enthousiaste vrijwilligers om zicht op te geven bij Frans Koote, de winkelcoördinator (f.koote@upcmail.nl), of Gerard van Hal (gerard@montanalaan.nl). Dat kan ook na de diensten van de komende zondagen onder de koffie. Gebleken is dat bij sommigen nog niet geheel duidelijk is wat er van hen wordt verwacht in de winkel. Daarom hierbij nog even een nadere uitleg. Er wordt gewerkt in groepjes van 5 a 6 personen, die elkaar aflossen. Twee personen spreken de klanten aan om ze enthousiast te maken en geven de folder af, 1 of 2 personen zorgen ervoor dat het verkoop-eiland wordt bijgehouden en adviseren klanten als ze meer willen weten en 2 personen pakken de ontvangen producten in in dozen. Het is mogelijk in overleg van functie te wisselen. Vanzelfsprekend wordt je voldoende geinstrueerd door de coördinator. We hopen op een gezegende actie en een goede samenwerking!