Algemeen

Terugblik avondbijeenkomst 27 september  

Ds. P. (Pieter) Boomsma uit Nijverdal heeft met ons de zegen van Aäron behandeld zoals die verwoord is in Numeri 6 vers 22-27. Een prachtig gedeelte waaruit blijkt hoe belangrijk de zegen is. Niet alleen voor de gever, ook voor de ontvanger. En juist door het zegenen van elkaar (persoonlijk, in de gemeente, in je eigen gezin), ontvang je zegen van God. Zoals een zonnebloem zich richt op de stralen van de zon, zo richten wij ons tot God en ontvangen we Zijn zegen. En die geven we weer door aan elkaar.