Algemeen

Terugblik ochtenddienst 4 oktober

Ds. R. (Ruilof) van Putten uit ‘t Harde heeft deze speciale dienst op Israël zondag geleid. Het thema was: “Onopgeefbaar Verbonden”. Een moeilijk thema, omdat ook in de kerk verschillend wordt gedacht over de positie van Israël. Het is het volk van God, maar is dat wel te rijmen met de huidige politieke situatie? Lastige vragen. Duidelijk werd dat God dit volk heeft uitverkoren, het volk van het Verbond. Waarom? Dat weten we niet. Belangrijker is de vraag: waartoe? En daar wordt in Romeinen 11 nadrukkelijk op ingegaan. Israël blijft het volk van God. Dat laat zien dat God trouw is, tot in het duizendste geslacht. En dat zegt alles over de eigenschappen van God. Zijn wij onopgeefbaar verbonden met Israël? Ja. Ook al zijn we het niet in alles met hen eens, op grond van de Bijbel zijn wij geloofsbroeders. Als u de verkondiging nog eens wilt zien/beluisteren? Klik hier.