Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 11 oktober 

Samen met ds. L.J. (Leendert Jan) van Lingen zijn we op een interactieve wijze bezig geweest met het thema: Avondmaal. Aan de hand van schrijfopdrachten kwamen 5 thema’s aan de orde: zelfonderzoek (naar binnen kijken), gedachtenis (terug kijken), gemeenschap (om je heen kijken), wederkomst (vooruit kijken) en lofprijzing (kijk omhoog). Het is goed om met elkaar na te denken over de betekenis van het Avondmaal. Het is God die ons roept aan Zijn tafel. Tegelijkertijd slaat Jezus Zijn armen om kinderen heen en stelt hen als voorbeeld.

Via ds. van Lingen ontvingen we nog informatie over Bijbelse en historische achtergronden over de toelating van kinderen/ jongeren aan het avondmaal. In de Nederlands gereformeerde kerk in Ede heeft een stevige bezinning plaatsgevonden die heeft geresulteerd in een aantal artikelen en een rapport over deze vragen. Een neutrale weergave van de standpunten met uiteindelijk ook een besluit. Goed leesbaar voor gemeenteleden die zich iets meer willen verdiepen.http://www.proosdijkerk.nl/Kinderenenavondmaal (Het rapport vat de artikelen samen)
Daarnaast ook nog wat catechese-materiaal via de website van de Nieuwe Kerk in Utrecht. Materiaal om thuis met je kinderen en/of tieners door te nemen ter voorbereiding http://www.nk-utrecht.nl/a/496/toerustingsboekjes-heilig-avondmaal. Als bijlage ontvangt u een aantal werkvormen om het gesprek op gang te brengen. Iets voor u?

Voor de tieners was er een apart onderdeel; Piet en Margriet Both zijn in gesprek gegaan met de (oudere) kinderen en tieners over het Avondmaal. Fantastisch dat zo’n grote groep jongeren zich intensief bezig houdt met zaken die het Hart raken. Daar zijn we God dankbaar voor en we bidden om een gezegende voorbereiding in de gezinnen.