Algemeen

Terugblik avondbijeenkomst 25 oktober

Op deze avond heeft ds. Bert Faassen met ons een voorbereidingsdienst gehouden voor het Avondmaal, gebaseerd op 1 Koningen 19: 1 – 8. Het thema was: Sta op … eet en drink.
Elia was na het hoogtepunt op de Karmel, de woestijn in gevlucht. Hij zag het leven niet meer zitten en wilde sterven. Maar God had een ander plan met Hem, voorzag hem van water en brood en gaf hem een nieuwe opdracht. Gesterkt ging hij daarna op weg. Het Avondmaal is hiermee te vergelijken; zonder dat wij erom vragen, komt God naar ons toe, reikt ons brood en wijn/druivensap en wil daarmee ons geloof versterken. Zijn boodschap is: Sta op … eet en drink. God zond een engel naar Elia om hem te voeden. Dat is een voorbeeld voor ons als gemeenschap; wie reiken wij de hand?