Leren en ontmoeten

Hulp gezocht

We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor verschillende taken:

  • Kindernevendienst (zowel tieners als volwassenen)
  • Klaarzetten en bedienen van de geluidsinstallatie
  • Klaarzetten van de beamer
  • Muziekgroep (zowel zangers als musici)

Als u/jij zich hiervoor wil(t) inzetten, stuur dan een mail naar kerngroep@outlook.com.