Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 8 november 

Op deze avond hebben we samen nagedacht over de doop. Piet Both en Chiel Egberts spraken over het belang van de doop als teken van Gods verbond. Verder werd duidelijk dat de doop bedoeld is om eenheid te brengen in een gemeente in plaats van verdeeldheid. Met elkaar spraken we over onze eigen ervaringen; zijn wij zelf gedoopt, wat waren mooie/minder mooie momenten en welke plaats neemt de doop in in ons dagelijkse leven? De komende periode richten we ons meer op de theologische achtergronden, de kerkgeschiedenis en gaan we verder met elkaar in gesprek. Uiteindelijk zullen we in 2016 een visie ontwikkelen hoe we om willen gaan met het sacrament van de doop in onze gemeente.