Algemeen

Maethilde te Kulve voor 12 dagen naar Lesbos voor een medische missie

Op maandag 7 december a.s. zal Marthilde te Kulve voor 12 dagen vertrekken naar Lesbos. In nauwe samenwerking met de Stichting Bootvluchteling zal ze als SEH-verpleegkundige spoedeisende hulp gaan verlenen aan mensen in nood, velen gevlucht uit angst voor terrorisme waar wij  recentelijk ook iets van hebben gemerkt. In navolging van Jezus wil zij op deze wijze haar ervaring en kennis inzetten voor de naaste. Meer daarover leest U in bijgaande flyer. Na afloop van de dienst van a.s. zondagochtend 29 november zal Marthilde in het kort persoonlijk ook iets vertellen over wat haar drijft en het doel van haar missie. Wij willen U vragen om Marthilde en het werk van de Stichting Bootvluchteling  in Uw gebed op te dragen. Deze missie is voor een groot deel vrijwilligerswerk voor eigen rekening; daarnaast is er op dit moment veel behoefte aan materiaal tegen kou en natheid, zoals mutsen, sjaals, etc. voor de vluchtelingen. Als U het werk van Marthilde financieel wilt ondersteunen kunt U een (fiscaal aftrekbare) gift overmaken aan de Stichting Bootvluchteling rek.nr. NL97RBRB0918932637 o.v.v. “Marthilde te Kulve, medische missie Lesbos”. Mocht U contant een gift willen doen dan staat er in de koffieruimte a. s. zondagochtend een collectebus voor dit doel (collectebonnen is ook mogelijk!)”

Flyer: Medische missie Lesbos Marthilde