Algemeen

Samenstelling kerkenraadscommissie (KC)

Eind december hopen Piet en Margriet Both te verhuizen naar Rijnsburg, dichtbij hun kinderen en kleinkinderen. Wat hebben ze hiernaar uitgekeken en wat gunnen we hen dat. Tegelijk ontstaat daarmee een vacante plaats in de kerkenraadscommissie omdat Piet onze zeer gewaardeerde voorzitter is.

In de kerkenraadscommissie is voorgesteld om uit de bestaande commissie een nieuwe voorzitter te benoemen. Dit is gevraagd aan Wim Burggraaf. Hij heeft daarmee ingestemd en zal de rol van voorzitter op zich nemen.

Vanwege de toegenomen activiteiten is besloten om de KC uit te breiden met Herbert van Daalen en Dries Bartelink. Herbert in de rol van secretaris (daarmee neemt hij een deel van de taken van Wim over) en Dries meer in de rol van pastoraal lid (een deel van de taak van Piet). De beide personen zullen in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van januari 2016 officieel worden voorgedragen (en benoemd). Omdat we als missionaire gemeente nu nog geen leden kennen, is het (nog) niet mogelijk om te stemmen. Dat zal in de toekomst anders worden, maar om de voortgang te bewaken, gebeurt het op deze wijze. Indien er vragen over de gevolgde procedure of over de voorgedragen personen zijn, schroom niet om leden van de KC te benaderen.

We bidden met elkaar om wijsheid en leiding van Gods Geest voor het werk van de leden van de Kerkenraadscommissie. Het is mooi om bezig te zijn in Zijn Koninkrijk, al dan niet vanuit de kerkenraadscommissie.