Algemeen

Lidmaatschap De Fontein

Voor zover u aanwezig was op de gemeente-avond van 25 november j.l. of de dienst van afgelopen zondagmorgen, bent u geïnformeerd over de mogelijkheden van lidmaatschap van onze geloofsgemeenschap. Voor u en degenen die dat gemist hebben, zet ik het nog even op een rijtje. Dat heeft ook te maken met het feit dat aanmelding op tijd moet gebeuren (liefst komend weekend) om u nog mee te nemen met de actie Kerkbalans 2016.

Perforatieformulier De Fontein (download)

  • Voor doop- en belijdende leden van een PKN-Gemeente zowel binnen- als buiten Apeldoorn;

Inschrijfformulier 2015 De Fontein (download)

  • Voor doop- en belijdende leden van een andere kerkelijke gemeente;
  • Voor nieuwe leden die nu niet bij een kerkelijke gemeente zijn aangesloten;
  • Invullen voor elk lid van het gezin (bijv,. ouders met 2 kind eren: 4 formulieren);

Perforatieformulier Blijkgever De Fontein (download)

  • Er zijn 2 soorten blijkgevers, namelijk, mensen die lid zijn van een PKN gemeente/wijkgemeente
  • en mensen die verbonden zijn met een ander kerkgenootschap dan wel geen kerkgenootschap.

Inschrijfformulier Gastlid 2015 De Fontein (download)

  • Voor personen die lid is van een ander kerkgenootschap. Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Zie website Protestantse Kerk Nederland;
  • Invullen voor elk lid (van het gezin).

Doopleden van 18 jaar en ouder die nog thuis wonen, dienen een eigen Perforatieformulier in te vullen en in te leveren.

Denkt u aan de ondertekening van de formulieren, zowel man en vrouw.

U kunt de formulieren ook elektronisch invullen en mailen naar: bert@vanderscheur.nl. De handtekeningen kunt u na het printen toevoegen. Daarna scannen en mailen. Of als u uw handtekening al digitaal (gescand) heeft, deze er bij in plakken.