Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 6 december 

Ds. W.L. (Wilbert) Dekker uit Kampen heeft een boeiend en indringend verhaal gehouden over “Veranderingen in de kerk, leuk of niet?”. Zowel in Kampen als in Apeldoorn spelen zich grote veranderingen af (kerksluitingen, verdwijnen van predikantsplaatsen, de invloed van de kerk op de maatschappij wordt steeds minder etc.). Hoe gaat de kerk hiermee om? Wat voor soort gemeenschap zijn wij eigenlijk? Johannes de Doper leert ons dat het essentieel is dat er in ons leven een verandering plaats vindt van het oude leven naar het nieuwe leven. Als gelovigen vormen wij een gemeenschap van verzoening en vernieuwing. Daarin neemt de viering van het Avondmaal een centrale plaats in.  Als kerk is het van belang om ons te concentreren op 2 punten: de geloofsinhoud (wat geloven we) en op vertrouwen (onderlinge gemeenschap/relatie). Maar, zorg ervoor dat je open blijft; Jezus nodigt iedereen. Voorkom dat je een gesloten gemeenschap wordt die het alleen heel gezellig heeft met elkaar. Bied ruimte aan anderen.  De presentatie staat op de website en is de moeite van het bekijken waard.