Algemeen

Huwelijksjubileum

Zaterdag 12 december j.l. hebben Greetje en Dries Bartelink hun veertigjarig huwelijksjubileum gevierd met een dankdienst in de Lutherse kerk. Bijzonder om samen zo lang getrouwd te zijn. Wat een voorrecht en wat een zegen. De bloemen uit de dienst van zondag zijn naar hen toe gegaan. Om hen van harte geluk te wensen, namens de hele geloofsgemeenschap en met een zegenbede voor de toekomst samen! U kunt hen alsnog feliciteren en een kaartje sturen (Termaaden 26, 7316 MZ, Apeldoorn).