Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 13 december

Ds. H. (Henk) Jansen heeft op deze 3e Adventszondag stilgestaan bij de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth en de lofzang van Maria. Het thema was: De Heer ‘groot maken’. Dat kan door ons spreken, ons zingen, ons luisteren. Onze priesterlijke dienst (ook deze ochtenddienst) is God prijzen.
Tegelijk verheugt God zich over ons. Onbegrijpelijk. Wat een wonder. We verheugen ons iedere dag over Gods aanwezigheid, ook en misschien wel juist, in moeilijke omstandigheden. Hij wil zo graag dat we alles waar we over in zitten, bij Hem neerleggen. Opdat Hij ons genadig zal zijn. Dat vieren we met Kerst.