Financiën

Actie Kerkbalans 2016: Mijn kerk inspireert

We willen u hartelijk danken voor uw betrokkenheid bij geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor velen. Een plek die inspireert en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u mee?

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de gemeenschap van gelovigen. De kerk is de plek waar we samenkomen om God en elkaar te ontmoeten. We vieren dat de levende Christus ons de weg wijst in ons leven. We bidden, we zingen, we luisteren, we lachen, we rouwen, we huilen. Op deze plek doen we kracht op om vol geestdrift verder te gaan.

2016 Is voor ons  het startjaar om formeel het gemeente-zijn vorm te geven. Dat is best spannend. We komen voor allerlei beslissingen te staan: kunnen  we een gedeeltelijke predikantsplaats gaan invullen, komen er veel nieuwe leden bij, hoe gaan we het jeugdwerk vorm geven. Allemaal vragen die het komend jaar gesteld gaan worden. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. Ook dit jaar zijn we weer veel van plan.

Begroting 2016:

Inkomsten Uitgaven
Toezeggingen € 6.500
Donaties € 2.600
Giften € 4.000
Bijdrage pioniersplek € 10.000
Collecten De Fontein € 12.090
Collecten Diaconie € 12.090 € 12.090
Kosten per dienst € 27.300
Kosten predikant € 25.000
Overige kosten € 3.500
Tekort € 20.610
€ 67.890 € 67.890

U heeft de mogelijkheid om een periodieke schenking/ gift te regelen. Sinds 2014 behoeft een periodieke schenking/gift niet meer notarieel vastgelegd te worden. U kunt eenvoudig een ‘Overeenkomst Belastingdienst Giften’ invullen (een deel ontvangt u terug van het Kerkelijk Bureau) en een ‘Specificatie Schenkingsovereenkomst PGA’. Deze beide formulieren kunt u hieronder downloaden. Deze overeenkomst geldt voor 5 jaar. Het voordeel van de periodieke schenking/gift is dat u uw collectebonnen ook in de schenking kunt betrekken en dat er geen drempel meer geldt. Die drempel is 1% van het totale verzamelinkomen. Wilt u informatie op maat dan kunt u contact opnemen met Bert van der Scheur: administratie@defonteinapeldoorn.nl.

Downloads:

Dankzij uw gift blijft De Fontein een plek van betekenis en inspiratie. Hartelijk dank!