Leren en ontmoeten

Ochtenddienst  31 januari om 10.00 uur

Komende zondag komt ds. Henk Jansen uit Ermelo. Hij zal ingaan op het thema: ‘Weerstand overwinnen’. Dit naar aanleiding van Jeremia 1: 4 – 10 (roeping van Jeremia) en Lucas 4: 21 – 30 (Jezus in de synagoge). Horen wij wat God van ons vraagt? Durven wij onze roeping aan? Indringende vragen die ons gesteld worden. Na de dienst ontmoeten we elkaar weer rond de koffietafel voor een goed inhoudelijk gesprek.

Voor de kinderen tot en met groep 5 van de basisschool is er kindernevendienst. De oudere kinderen kunnen blijven zitten omdat er deze avond geen avondbijeenkomst is. Dat heeft onder meer te maken met het rooster (januari kent een oneven aantal zondagen en we hebben bij het opstellen van ons rooster zoveel mogelijk rekening gehouden met de Diensten met Belangstellenden).