Algemeen

Over de Pioniersplek

Als missionaire geloofsgemeenschap De Fontein hebben we onlangs een pioniersplan ingediend bij de landelijke kerk. Op maandag 1 februari kregen we te horen dat dit plan positief ontvangen is. Het plan wordt nu voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. In maart zal de aanvraag voor deze pioniersplek worden behandeld.

Op 2 februari hebben we een positief en constructief gesprek gehad met het moderamen van de Algemene Kerkenraad. We zijn daar ontzettend dankbaar voor en bidden om een goede afloop. Het werk van God mag doorgaan, zowel in onze eigen gemeente als binnen de PGA en de andere kerken en gemeenten in Apeldoorn. En daarbuiten, In Nederland en wereldwijd. Onder jongeren, ouderen, vluchtelingen en andere wereldburgers. Omdat God de Levende is.