Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 7 februari

Met ds. S. (Sjoerd) Muller hebben we nagedacht over de doop. De beschrijving van Jezus’ doop staat opvallend genoeg in alle 4 de Evangeliën. De teksten uit de Bijbel die gaan over doop kunnen zowel de babydoop als de geloofsdoop onderbouwen. Het is dan ook goed om te beseffen dat doop altijd gekoppeld wordt aan bekering.

De doop is een sacrament; het verwijst naar Christus en naar een nieuwe toekomst. De doop gaat in de Bijbel altijd gepaard met bekering. De doop is een introductie; het staat aan het begin van een christenleven, gevolgd door de navolging.