Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 7 februari

Ds. C.E. (Kees) Lavooij heeft gepreekt over Matt. 4: 1 – 11, de verzoeking van Jezus in de woestijn. Het thema was: Take the long way home”. In de spannende ontmoeting tussen Jezus en de duivel gaat het hier ook om. De duivel wil Jezus verleiden tot snelle en goedkope oplossingen, maar Jezus kiest voor de lange weg. Welke route kiezen wij?

Het strijdtoneel is de woestijn met twee kampvechters; de Ene is zichtbaar, de andere niet. Jezus, de Davidszoon en Goliath, de duivel. Hij wil uit elkaar drijven, kapot maken (in een huwelijk, tussen ouders en kinderen, broeders en zusters in een gemeente).

Direct na de doop van Jezus wordt Hij op het strijdtoneel gebracht. De Geest blijft erbij en Hij vast 40 dagen ter voorbereiding op deze strijd. Zijn wij hier ook toe bereid? We leven in een spannende tijd waarin ook aan ons gevraagd wordt om het strijdperk te betreden. En om in Gods kracht te overwinnen.