Algemeen

The Passion kijken in het Kristal

Op donderdagavond 24 maart 2016 willen we met elkaar (maar neem graag vrienden, kennissen en buurtbewoners mee) The Passion kijken op een groot scherm in het Kristal. The Passion beeldt het lijdensverhaal van Jezus uit en is bedoeld als startpunt om (geloofs)gesprekken te voeren tussen gelovigen en mensen die weinig of niets van het geloof weten. Een uitgelezen kans dus! Graag horen we deze avond gastheer/-vrouw wilt zijn of andere hand- en spandiensten wilt verrichten. Stuur een mail naar: secretariaat@defonteinapeldoorn.nl. Alle hulp is welkom.