Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst (Avondmaal) 14 februari

Afgelopen zondag hebben we met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. Ds. Bert Faassen heeft de dienst geleid waarbij het thema “Tafelmanieren” centraal stond. Jezus kijkt anders naar mensen en gaat anders met hen (en met ons) om. Hij leert ons om te dienen, om elkaars voeten te wassen en samen te genieten van al het goede tijdens het feestmaal. Tegelijk herdenken en danken we voor Zijn offer aan het kruis. We hebben veel prachtige liederen gezongen die onze ogen richtten op het offer van het Lam. Daar kunnen we de nieuwe week weer mee in.