Algemeen

Enquête De Fontein

De Fontein heeft nog geen communicatieplan.  Er is al wel veel communicatie, maar over heel veel zaken ontbreekt dit nog. Voorlopig zijn Herbert van Daalen en Bert van der Scheur van het schrijven van dit plan. Bijgaand het raamwerk voor het schrijven van het communicatieplan. Het raamwerk omvat 3 onderdelen:

  • Beschrijving huidige communicatie;
  • Beschrijving gewenste communicatie;
  • De migratie naar de gewenste communicatie.

Daarom is het idee geboren om dat wat gewenst is, te verzamelen via een enquête. Deze enquête wordt uitgezet bij de kerkenraadscommissie, een aantal leden en een aantal belangstellenden. Betrek ook de tieners/jong volwassenen of laat die ‘m zelf invullen. Ook zullen er een paar enquêtes op de leestafel liggen. Op deze manier hopen we een compleet beeld te krijgen. De response op de enquête wordt 3 weken. Dat moet iedereen tijd genoeg geven om de enquête te beantwoorden.

Wij danken u/jij alvast voor de investering!

Bert en Herbert
administratie@defonteinapeldoorn.nl
secretariaat@defonteinapeldoorn.nl