Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 20 maart

Op deze morgen is ds. G. (Gerard) Kansen ingegaan op het thema “Wat is Jezus ons waard?” Dit naar aanleiding van Matteüs 26 waar beschreven wordt dat een vrouw Jezus zalft met kostbare zalf. Zij had dat voor Hem over, niet wetend dat Hij binnen een aantal dagen zou sterven. Juist vanwege deze daad werd zij door mannen (discipelen van Jezus) aangesproken op haar gedrag; het zou verkwisting zijn. Mooi om te horen dat in de lijdensgeschiedenis juist een vrouw door de Here Jezus als voorbeeld wordt gesteld. Over de kernvraag: “Wat is Jezus mij waard?” hebben we onderling nog gesproken, zowel tijdens de dienst als aan de koffietafel.